Privacy en algemene voorwaarden

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en alleen met uw toestemming met derden wordt gedeeld.
Voor de algemene-voorwaarden,